Offentlig tilgjengelige ladepunkter i Norge 01.07.2022