Transnova - samarbeidspartner

Siste ladestasjoner

Status hurtigladere

Hurtigladerstatus

 

Tips oss om nye

ladestasjoner

 

Hurtigladekartet

Hurtigladekart


unionjack

Informasjon om ladestasjonsdatabasen NOBIL

 

ladepistolNOBIL ble etablert juni 2010 for formidling av info om ladestasjoner for elbiler. All data samles et sted for å gi økt kjennskap til infrastrukturen. Da blir det enklere å være elbilist - og det blir flere elbilister.

 

NOBIL er initiert, utviklet og forvaltes av Norsk Elbilforening. Kvalitetssikring av data er prioritert slik at NOBIL formidler korrekt og pålitelig informasjon til elbilister som trenger strøm. Et strategisk valg var å sikre offentlig eierskap til databasen slik at innholdet blir tilgjengelig for alle. Derfor er NOBIL finansiert og eid av Transnova. 

 

NOBIL har et detaljert innhold om ladestasjonene og formidler sanntidsdata. Alt er fritt tilgjengelig via et API for alle som vil utvikle tjenester. 

 

SE TJENESTENE

Her kan du finne ladestasjonene på tjenester som bruker NOBIL.

TA API-ET I BRUK

Lær om den frie datastrømmen vi tilbyr alle som vil vise ladestasjonene.

INNHOLD I NOBIL

Hva slags informasjon er i databasen vår og hvilke krav settes det til å være med.